Celeste  21 år  
Anna  19 år  
Olof  39 år  
Vidar  12 år  
Isak  19 år  
merna  32 år