Michael  24 år  
Mattias  45 år  
Lisa  12 år  
Jesper  37 år  
Benjamin  7 år